Fotomäng: #kontrast

Kontrast kui terav erinevus, vastandlikkus, on olnud läbi aegade üks kompositsiooni kasutatavamaid võtteid.

Kontraste võib luua nii varjundite kui värvitoonidega. Kujutavas kunstis valitsevad tihti erinevad vastandid – valgus ja vari, vorm ja vastandvorm, värvus ja vastandvärvus.

Kontrast tekitab kompositsioonis sisemise võitluse, muudab teose ilmekamaks, juhib tähelepanu kompositsiooni olulistele kohtadele.

Seekord laekus kontrasti teemalisi fotosid mitmeid, mida tõlgendati nii sisulise kui tehnilise poole pealt.

Fotomängu võitja

Airi Leon

Vaata ka galeriid